Карасура
 
5УКРЕПЕНА КРАЙПЪТНА СТАНЦИЯ
 
В един римско-латински опис на пътищата - Itinerarium Burdigalense - през IV в. местността като станция на големия военен път е дадена под името Карасура. Североизточен бастион Гръцки източници споменават горе-долу по същото време укреплението Карасура на военния път и през VI в. някаква крепост - Карастира.
  Северен сондаж Североизточен бастион Източна порта No 1 Източна порта No 2 Северозападна кула Югозападна кула Източна порта No 1
По време на досега 18-те кампании на разкопки на археолозите им се е отдало да разкрият големи части от разделеното с рекичка двойно крепостно съоръжение със стена, кули, бастиони и порти. На ясно разграничения план на укреплението засега няма паралели на Балканския полуостров.
Северпзападна кула
Това укрепление още в края на миналия век е било идентифицирано с античните развалини на хълма "Калето" край Чирпан.
Северпзападна кула
 
следващ лист
 
 
 
 
[Начало] [Данни за разкопките] [1-Археологически разкопки в България] [2-Едно място с история от 6000 години] [3-Праисторическото заселване] [4-Римски светилища] [5-Укрепена крайпътна станция] [6-Късноантичен град] [7-Раннохристиянски център] [8-Закопани съкровища] [9-Гробове] [10-Спирка за кръстоносци и търговци] [За контакти] [Устав на дружеството] [Дейност на дружеството]